Mamma Mia here we go again, dyma ddigwyddiad arall i chi ddod iddo ac mae gwahoddiad i bawb ddod draw i fwynhau eu hunain.

Rydyn ni’n eich gwahodd i ymuno â ni ym mwyty’r Celstryn ar gyfer digwyddiad thema MAMMA MIA! Dydd Iau 14 Mawrth, i’n helpu i godi arian at elusen y coleg.

I archebu bwrdd, ffoniwch, anfonwch e-bost neu ewch i’n gwefan. Gofynnir am flaendal o £5 wrth archebu.

Pris – £17.95
E-bost – ycelstryn@cambria.ac.uk
Rhif Ffon – 01978 267398
Gwefan – y-celstryn.cambria.ac.uk