Mamma Mia

Mamma Mia

Mamma Mia here we go again, dyma ddigwyddiad arall i chi ddod iddo ac mae gwahoddiad i bawb ddod draw i fwynhau eu hunain.

Rydyn ni’n eich gwahodd i ymuno â ni ym mwyty’r Celstryn ar gyfer digwyddiad thema MAMMA MIA! Dydd Iau 14 Mawrth, i’n helpu i godi arian at elusen y coleg.

I archebu bwrdd, ffoniwch, anfonwch e-bost neu ewch i’n gwefan. Gofynnir am flaendal o £5 wrth archebu.

Pris – £17.95
E-bost – ycelstryn@cambria.ac.uk
Rhif Ffon – 01978 267398
Gwefan – y-celstryn.cambria.ac.uk

Mamma Mia

Mamma Mia Themed Event

Mamma Mia here we go again, here’s another function to attend to so come along and enjoy, you’re all invited.

We invite you to join us at Y-Celstryn restaurant for our themed event MAMMA MIA! On Thursday the 14th of March. To help us raise money for the college charity.

To book a table contact us via phone, email or our website. A £5 deposit is required on booking.

Price – £17.95
Email – ycelstryn@cambria.ac.uk
Phone number – 01978 267397
Website – y-celstryn.cambria.ac.uk